Chậu đất nung

Chậu đất nung
Sản phẩm mới
Cây Bàng Singapore
Chi tiết

Cây Bàng Singapore

Giá: Liên hệ

Thêm vào giỏ hàng
Cây Cung đàn
Chi tiết

Cây Cung đàn

Giá: 935.000đ

Thêm vào giỏ hàng
Cây hạnh phúc
Chi tiết

Cây hạnh phúc

Giá: 795.000đ

Thêm vào giỏ hàng
Kè nhật
Chi tiết

Kè nhật

Giá: 820.000đ

Thêm vào giỏ hàng
Cây Oai hùng
Chi tiết

Cây Oai hùng

Giá: 815.000đ

Thêm vào giỏ hàng
Cây Phát tài núi
Chi tiết

Cây Phát tài núi

825.000đ 975.000đ

Thêm vào giỏ hàng
Cây Đại phú gia
Chi tiết

Cây Đại phú gia

Giá: 985.000đ

Thêm vào giỏ hàng
Cây Dương xỉ cổ đại
Chi tiết

Cây Dương xỉ cổ đại

Giá: 1.249.000đ

Thêm vào giỏ hàng
Cây Thanh lam
Chi tiết

Cây Thanh lam

Giá: 849.000đ

Thêm vào giỏ hàng
Cây Trầu bà tỉ phú leo cọc
Chi tiết

Cây Trầu bà tỉ phú leo cọc

Giá: 1.750.000đ

Thêm vào giỏ hàng
Cây Gừa 3 tầng
Chi tiết

Cây Gừa 3 tầng

Giá: 1.250.000đ

Thêm vào giỏ hàng
Cây Phát tài núi
Chi tiết

Cây Phát tài núi

Giá: 1.250.000đ

Thêm vào giỏ hàng
Cây Si cắt Col
Chi tiết

Cây Si cắt Col

Giá: 985.000đ

Thêm vào giỏ hàng
Cây Ráng ổ phụng
Chi tiết

Cây Ráng ổ phụng

Giá: 825.000đ

Thêm vào giỏ hàng
Cây Ráy voi
Chi tiết

Cây Ráy voi

Giá: 1.250.000đ

Thêm vào giỏ hàng
Cây Trầu bà chân vịt
Chi tiết

Cây Trầu bà chân vịt

Giá: 800.000đ

Thêm vào giỏ hàng
Cây Phát tài đài loan
Chi tiết

Cây Phát tài đài loan

Giá: 749.000đ

Thêm vào giỏ hàng
Cây Lan bình rượu
Chi tiết

Cây Lan bình rượu

Giá: Liên hệ

Thêm vào giỏ hàng
Cây Đủng đỉnh
Chi tiết

Cây Đủng đỉnh

Giá: 985.000đ

Thêm vào giỏ hàng
Cây Cau nga mi
Chi tiết

Cây Cau nga mi

Giá: 1.750.000đ

Thêm vào giỏ hàng
Cây Trầu bà Đế vương vàng
Chi tiết

Cây Trầu bà Đế vương vàng

Giá: 1.200.000đ

Thêm vào giỏ hàng
Sản phẩm nổi bật
Cây Bàng Singapore
Chi tiết

Cây Bàng Singapore

Giá: Liên hệ

Thêm vào giỏ hàng
Cây Cung đàn
Chi tiết

Cây Cung đàn

Giá: 935.000đ

Thêm vào giỏ hàng
Kè nhật
Chi tiết

Kè nhật

Giá: 820.000đ

Thêm vào giỏ hàng
Kim phát tài
Chi tiết

Kim phát tài

Giá: 249.000đ

Thêm vào giỏ hàng
Lưỡi hổ thái
Chi tiết

Lưỡi hổ thái

Giá: 225.000đ

Thêm vào giỏ hàng
Cây ngọc ngân
Chi tiết

Cây ngọc ngân

Giá: 220.000đ

Thêm vào giỏ hàng
Cây Oai hùng
Chi tiết

Cây Oai hùng

Giá: 815.000đ

Thêm vào giỏ hàng
Cây Phát tài núi
Chi tiết

Cây Phát tài núi

825.000đ 975.000đ

Thêm vào giỏ hàng
Tiểu hồng môn
Chi tiết

Tiểu hồng môn

Giá: 249.000đ

Thêm vào giỏ hàng
Trầu bà thái xanh
Chi tiết

Trầu bà thái xanh

Giá: 220.000đ

Thêm vào giỏ hàng
Trầu bà xanh
Chi tiết

Trầu bà xanh

20.000đ 165.000đ

Thêm vào giỏ hàng
Cây Đại phú gia
Chi tiết

Cây Đại phú gia

Giá: 985.000đ

Thêm vào giỏ hàng
Cây Dương xỉ cổ đại
Chi tiết

Cây Dương xỉ cổ đại

Giá: 1.249.000đ

Thêm vào giỏ hàng
Cây Thanh lam
Chi tiết

Cây Thanh lam

Giá: 849.000đ

Thêm vào giỏ hàng
Cây Phát tài gốc
Chi tiết

Cây Phát tài gốc

Giá: 1.750.000đ

Thêm vào giỏ hàng
Cây Kè Nhật
Chi tiết

Cây Kè Nhật

Giá: 2.850.000đ

Thêm vào giỏ hàng
Cây Vạn niên thanh
Chi tiết

Cây Vạn niên thanh

Giá: 1.250.000đ

Thêm vào giỏ hàng
Cây Trầu bà tỉ phú leo cọc
Chi tiết

Cây Trầu bà tỉ phú leo cọc

Giá: 1.750.000đ

Thêm vào giỏ hàng
Cây Phất dụ mảnh
Chi tiết

Cây Phất dụ mảnh

Giá: 875.000đ

Thêm vào giỏ hàng
Cây Phát tài núi
Chi tiết

Cây Phát tài núi

Giá: 1.250.000đ

Thêm vào giỏ hàng
Cây Trầu bà thanh xuân
Chi tiết

Cây Trầu bà thanh xuân

Giá: 825.000đ

Thêm vào giỏ hàng
Cây Si cắt Col
Chi tiết

Cây Si cắt Col

Giá: 985.000đ

Thêm vào giỏ hàng
Cây Ráy voi
Chi tiết

Cây Ráy voi

Giá: 1.250.000đ

Thêm vào giỏ hàng
Cây Phát tài đài loan
Chi tiết

Cây Phát tài đài loan

Giá: 749.000đ

Thêm vào giỏ hàng
Cây Ngân hậu
Chi tiết

Cây Ngân hậu

Giá: 749.000đ

Thêm vào giỏ hàng
Cây Trầu bà Monstera
Chi tiết

Cây Trầu bà Monstera

Giá: Liên hệ

Thêm vào giỏ hàng
Cây Kim ngân củ sâm
Chi tiết

Cây Kim ngân củ sâm

Giá: Liên hệ

Thêm vào giỏ hàng
Cây Kim ngân chân voi
Chi tiết

Cây Kim ngân chân voi

Giá: Liên hệ

Thêm vào giỏ hàng
Cây Đủng đỉnh
Chi tiết

Cây Đủng đỉnh

Giá: 985.000đ

Thêm vào giỏ hàng
Cây Cau nga mi
Chi tiết

Cây Cau nga mi

Giá: 1.750.000đ

Thêm vào giỏ hàng
Cây Lưỡi hổ xanh
Chi tiết

Cây Lưỡi hổ xanh

Giá: 849.000đ

Thêm vào giỏ hàng
Cây Trầu bà Đế vương vàng
Chi tiết

Cây Trầu bà Đế vương vàng

Giá: 1.200.000đ

Thêm vào giỏ hàng
0
Zalo
Hotline

   TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Dự án        0902.48.44.88

Bán hàng  | 0387.677.879

Yêu cầu gọi lại